Kungsör kan få eget Brottsförebyggande råd

Nu finns planer på ett Brottsförebyggande råd i Kungsör. Bakgrunden är att klotter och annan brottslighet, enligt kommunen, har ökat på senare tid.

Att det har blivit mer klotter är något som Arne Ehnfors, kioskägare i Kungsör, känner igen.

- Det har bara blivit mer och mer. Utanför affären till exempel, och vi har en verkstad på ett annat ställe, där har jag sett de har klottrat fulla väggarna, säger Arne Ehnfors. 

- Hela butiksfasaden här har det varit också, och det är ju inte trevligt. Det ser ju bedrövligt ut!

- Vi får ju stå här och ta bort på rutorna. Det får vi jobba med på morgonen när vi kommer, säger Arne Ehnfors till P4 Västmanland.

Kungsörs kommun har redan idag ett Hälso- och miljöråd, men nu föreslås att rådet även ska jobba med brottsförebyggande arbete.

I rådet ingår politiker och tjänstemän från kommunen, men också representanter från polisen, frivården, landstinget och handeln i Kungsör.

Exakt hur man ska jobba är inte klart, men målen är bland annat färre stölder, mindre våld, skadegörelse och droganvändning; helt enkelt att Kungsör ska bli tryggare.

Kioskägaren Arne Ehnfors är positiv till idén med ett Brottsförebyggande råd. Han har inte bara problem med klotter, utan även med snatteri:

- Det händer varenda dag i alla fall, det gör det, alla gånger!

Han hoppas att det brottsförebyggande rådet ska leva kvar, så att det blir ett långsiktigt arbete som verkligen ger resultat.

På måndag ska kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsör fatta beslut i frågan.