Örnar hotar fjällgåsen

1:59 min

Projektet som ska rädda fjällgässen från utrotning har drabbats av ett minst sagt svårlöst problem. Mängder av gäss har fallit offer för en annan sällsynt art.

Ett nytt hot mot den akut hotade fjällgåsen har uppmärksammats. En havsörn som i många år haft bo i närheten av gässens häckningslokal i Arjeplogsfjällen har ertappats med att ta stora mängder fjällgäss.

Det började att en gås med en GPS-sändare försvann. På så vis kunde örnens bo lokaliseras. I våras när havsörnens ungar skulle ringmärkas hittades en mängd fågelringar.

– Ringar och sändare vi hittat gör att vi vet att minst 17 fjällgäss har fallit offer för den här örnen, säger Stefan Holmberg på fjällgåsprojektet.

I dag beräknas den svenska fjällgåsstammen bestå av mellan 60 och 100 fåglar. Så 17 fjällgäss är en markant del av stammen. Men sannolikt är antalet gäss som den tagit betydligt fler.

– Ja, vi vet inte om vi hittat alla ringar, vi vet dessutom att den inte tagit alla gäss till boet. Utöver det så är många gäss omärkta, säger Stefan Holmberg.

Frågan är nu vad som ska göras för att inte fler gäss får sätta livet till. Stefan Holmberg

– Det är inte upp till vi att avgöra, skyddsjakt är den enkla vägen, men den frågan driver inte vi. Det är upp till länsstyrelsen att avgöra. Ett annat alternativ är att byta utsättningsplats för, i fångenskap, uppfödda fjällgäss, säger Stefan Holmberg.