Få åker fast när de köper alkohol via nätet

Allt fler beställer alkohol från utlandet via internet. Men det innebär inte att tullen gör fler beslag. Tullverket prioriterar inte att stoppa privatpersoners paket vid gränsen och väldigt få åker fast.

– Totalt sett är vår huvudinriktning narkotikasmuggling och storskalig organiserad smuggling. Detta har ju lägre prioritet än narkotika, säger Lars Andrén, informationschef på tullverket.

Jim Tjernström driver logistikföretaget Locadi, som står för en stor del av importen av den alkohol som beställs på internet. Han har märkt en stadig ökning av antalet beställningar.

Varnar sina kunder
Locadi varnar alltid sina kunder för att paketen kan stoppas av Tullverket. Men det är en försumbar risk, säger Jim Tjernström.

– Det är en så liten andel så det går inte att räkna, utan det rör sig om mindre än en promille, säger han.

Vad säger ni om risken till era kunder?

– Vi har aldrig sagt att det är riskfritt. Det finns alltid en risk men den är otroligt liten, säger Jim Tjernström.

Hittills i år har 365 mottagare fått sina paket beslagtagna av tullen. Det är ungefär samma siffra som för samma period förra året. Men det kan räcka med några få tillslag för att komma upp till den siffran. Alkoholen kommer ofta med lastbil som innehåller paket till många mottagare.

Väntar på EG-dom
Den beslagtagna alkoholen ligger just nu kvar hos tullen, i väntan på att EG-domstolen ska uttala sig om huruvida privatimport av alkohol är laglig eller inte.

Under tiden fortsätter Jim Tjernström sin verksamhet som vanligt. Tullverkets uppfattning, att privat internetimport är olaglig, har inget stöd i lagen, tycker han.

– Den lag man hänvisar till är paragraf 8 i alkohollagen. Kommissionen har vid tre tillfällen påpekat att den måste ändras. Kommissionen har skrivit brev till den svenska regeringen eftersom regeringen inte följt rekommendationerna om att ändra i lagen. Enligt våra juridiska rådgivare kommer vi att vinna det här, så vi kör på som vanligt, säger Jim Tjernström på logistikföretaget Locadi.

Andreas Hedberg
andreas.hedberg@sr.se