Utvärdering av klorolyckan

De flesta av dem som bor nära den plats där ett godståg lastat med klor spårade ur utanför Kungsbacka tionde är missnöjd, och några av grannarna säger att de inte fick någon som helst information.

Efter klortågsolyckan i slutet av februari så ringde kommunen runt till både boende och företag i området närmast det urspårade tåget och frågade vad de tyckte om hur kommunen hade hanterat situationen kring olyckan, särskilt när det gällde informationen till de närmast berörda.

Resultatet som nu är klart visar att ungefär sex av tio tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med hur kommunen hanterade läget, medan ungefär en av tio gav betyget dåligt eller mycket dåligt.

De som var missnöjda har i flera fall tyckt att kommunen verkade ha dålig koll, att de personer som gjorde hembesök för att informera om läget själva hade dåliga kunskaper, att man inte fick veta vad som hände, och inte förrän efteråt fick klart för sig hur farlig situationen faktiskt var med risken för ett klorutsläpp. Ett par personer påpekar också att skolbarn tvingades passera genom riskområdet.

Det visar sig också att av de 100 personer som tillfrågats i enkäten och som bodde upp till två och en halv kilometer från olycksplatsen, så uppger nio personer, alltså nio procent, att de inte fick någon information över huvud taget.