Campus Gotland blir centrum för hållbarhet

1:54 min

Ett unikt forskningsprojekt om hållbara besök ligger till grund för Campus Gotlands satsning på att bli ett centrum för hållbarhet.

SAMARBETE INLEDER TERMINEN

Nittionio elever från sex olika utbildningar med fokus på hållbarhet träffas just nu på Holmhällar på Södra Gotland. Målet är att lägga grunden till tvärvetenskapliga samarbeten under kommande terminer. 

– Hållbarhet bygger på att ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar, det kräver samarbete mellan olika kompetenser, säger Ulrika Persson Fischier som är forskare och programansvarig för den nya utbildningen ”Hållbar destinationsutveckling”.


Ett unikt forskningsprojekt med över 30 forskare från vitt skilda discipliner startade i samband med att den nya kryssningskajen i Visby skulle byggas.

Projektet heter ”Hållbara besök” och ligger till grund för den nystartade utbildningen ”Hållbar destinationsutveckling”. Det finns också planer på att starta en ny forskarskola med fokus på hållbarhet.