Påkörd vid övergångsställe

En person blev på lördagsefetrmiddagen påkörd och skadad på ett övergångsställe i Skövde.

Fotgängaren påkördes av en bil. Föraren av bilen var 89 år gammal och uppmärksammade aldrig att fotgängaren tog klivet ut på övergångsstället.

Offret fördes till sjukhus med skador i axeln och benet, men bedömdes inte som livshotande enligt polisen.