Etikprofessorn rannsakar sig själv

10 min
  • I sina ställningstaganden som filosof har han bland annat försvarat aborträtten, dödshjälp och fosterdiagnostik.
  • Hur ser han på sig själv och sin roll i debatten?
  • Hör Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi.

Torbjörn Tännsjö är professor emeritus i praktisk filosofi och har arbetat vid flera svenska universitet, dessutom suttit i etiska råd vid Socialstyrelsen, Göteborgs universitet och Karolinska institutet.

Han beskriver en akademisk värld som bland annat styrs av personliga hänsyn och vänskapskorruption, istället för av meriter.
och beskriver tillfällen när han själv, som medlem i etiska råd, kunde ha gjort mer för att se till att anklagelser om forskningsfusk granskades.
Ett exempel är huruvida  Macchiarini skulle få jobba vidare vid KI.

– Det är en väldigt svår roll, som man kanske inte bör spela på det formaliserade sättet som jag har gjort när jag suttit i etikråd vid exempelvis Karolinska Institutet i samband med Macchiarini-affären, säger Torbjörn Tännsjö.

– Jag tror helt enkelt att jag varit inkompetent. Som akademiker behärskar man inte det rent juridiska regelverket som det handlar om. I realiteten är det en rättslig procedur, även om den formellt inte är rättslig och det behövs en annan kompetens för att fatta de riktiga besluten, fortsätter Torbjörn Tännsjö.

– Jag skäms över några av dem. I Macchiarini-historien borde jag ha varit mycket mer misstänksam. Jag gick ur rådet innan de riktigt fatala besluten fattades, men redan på ett tidigt stadium borde man förstått att här är en hund begraven.

I boken beskriver du vänskapshänsyn, kollegialitet och vänskapskorruption.

– Jag var aldrig involverad så att jag stod på någon sida, men man kände att det i rummet fanns sådant i rörelse, men man kunde inte bedöma halten av det. Vi har ju systemet om hon är jävig, ska hon gå ut ur rummet, men det slog mig att man har aldrig så stort inflytande på beslut som då man har gått ur detta rum. Ens anda vilar över rummet då förhandlingen pågår. En expertgranskning bör naturligtvis utföras även på vetenskapsmän, menar Torbjörn Tännsjö.

Något som du gärna lyfter fram i boken är att du setts som kontroversiell och att andra velat tysta ner dig i olika sammanhang, men du har själv bilden av att du vunnit de här striderna.

– Ja, det är min bild faktiskt av mitt intellektuella liv från 1989 och framåt för det är där det börjar; Alf Svensson kräver att jag ska avsättas från min docentur på Stockholms universitet. Det är sådant vi hör från Ungern idag.