Dator övervakar hemtjänsten

Hemtjänsten i Ljusnarsberg inför ett nytt datorsystem där personalen ska knappa in vilka olika sysslor de utfört hos vårdtagarna. Det skriver Bergslagsposten. Informationen från besöken hos pensionärerna kommer att lagras i en databas. Personalen har uttryckt oro över att de känner sig kollade av kommunen. Men social utskottets ordförande Ingemar Javinder säger att informationen ska användas till att planera resurserna bättre.

Det nya datorsystemet kommer visa vilka arbetsuppgifter som personalen utfört och hur lång tid det har tagit. Anställda som tidningen talat med känner sig kollade av arbetsgivaren och är rädda att det nya systmenet ska användas till neddragningar.

Men enhetschef Suzanne Sillrén sägar att systemet tvärtom blir till personalens fördel, eftersom man kan visa för ekonomer och politiker exakt hur hårt personalen sliter.

Det sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder förstår personalens oro, men säger att informationen ska användas till att se hur resurserna bör fördelas, inte för att kolla personalen. Men han tillägger att det kan vara bra att ha ett system där uppgifterna finns, eftersom det finns för många exempel på missvård.

En annan funktion är att anhöriga ska kunna se vilken hjälp mamma eller pappa har fått. Ingemar Javinder förklarar den funktionen med att i många fall finns anhöriga inte kvar i Ljusnarsberg och då kan de via internet se vad deras släktingar fått för hjälp.
-Många äldre har lite svårt att komma ihåg, och då kan de här vara ett bra sätt att se att mamma eller pappa får den hjälp som de har beslut om att de ska få, säger Ingemar Javinder till Sveriges Radio Örebro.