Blekinges gäddor kartläggs i nytt märkningsprojekt

1:52 min

För att se om gäddorna blir fler eller färre och hur gäddorna rör sig i Blekinges fiskevatten satsar nu Länsstyrelsen på ett nytt märkningsprojekt, Blekingegäddan.

Tanken bakom projektet Blekingegäddan är att se till att det kan bedrivas ett hållbart gäddfiske i Blekinge. 

 – Det är en värdefull resurs vi har här i Blekinge, säger fiskekonsulenten Martin Stålhammar som arbetar på Länsstyrelsen i Blekinge.

Runt 100 gäddor har märkts med en liten gul tub. På tuben återfinns kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i Blekinge samt ett unikt serienummer för varje enskild gädda. Tanken är sen att sportfiskare ska rapportera in sina fynd till Länsstyrelsen.

– Här är vi väldigt beroende av allmänheten, alltså sportfiskarna här i Karlskrona, att de rapporterar om de skulle få någon av de här märkta gäddorna, säger Martin Stålhammar.

Förhoppningen är att kunna följa runt 100 gäddor, främst i de inre delarna av Karlskrona, för att upptäcka eventuella förändringar i beståndet.