Nya tuffare regler för PFAS på gång

3:12 min

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, vill sänka gränsen för hur mycket PFAS människor ska få i sig genom mat och vatten.

Om gränsvärdet sänks av EFSA så följer troligen Livsmedelsverket efter. I Sverige är gränsen för när man måste göra något åt dricksvattnet 90 nanogram per liter. 

– Min bedömning är nog att man behöver sänka gränsen betydligt om man vill följa den europeiska riskbedömningen, säger Mattias Öberg, docent på Karolinska institutet. 

Om gränsvärdet halveras eller till och med blir en tiondel av dagens värde, som Mattias Öberg tror, så kan fler vattenverk och privata brunnar plötsligt har för höga halter av PFAS.

I hela landet hade till exempel drygt hundra vattenverk PFAS i sitt vatten, enligt en undersökning av Livsmedelsverket. Nio av dem låg i Blekinge. Utöver dessa finns också privata brunnar. 

– Jag tror att det framför allt berör de som har mellan tio och 90 nanogram per liter. De kommer eventuellt att klassificeras om, säger Mattias Öberg. 

Världens kanske mest intressanta studie om hur PFAS påverkar människan pågår just nu. Och det är den forskning som görs med hjälp av de boende i Kallinge.

– Där har ju Sverige och Ronneby-Kallingeområdet en nyckelposition, säger Mattias Öberg.