Barn i jour-och familjehem ska utbildas i vilka rättigheter de har

2:07 min

Barn som har det dåligt hemma placeras ofta, efter en orosanmälan, på ett jour-eller familjehem. För att barnen ska veta vad de har rätt till, om placeringen skulle visa sig vara dålig, görs nu en utbildning för barnen.

För att hjälpa barnen som bor på ett jour-eller familjehem som inte fungerar har föreningen Knas hemma ansökt och beviljats pengar från Allmänna arvsfonden. Nu ska de utbilda barnen, så att vet vad de har rätt till och vart de kan vända sig för att få hjälp.

– I ett av familjehemmen som jag bodde i fick vi varken mat eller kläder. Vi fick använda droger och vi visste inte vad vi har rätt till, säger Emiliya Larsson, ambassadör för föreningen "Knas hemma" och utbildningsprojektet "Dina rättigheter som placerad".

Projektet är en nationell satsning som görs i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. När utbildningsmaterialet är klart kommer det att spridas via hemsidor, socialtjänster runt om i Sverige och genom träffar med barn och ungdomar som ska eller har placerats i jour-eller familjehem.