"Vi fick varken mat eller kläder"

4:50 min

Hör Emiliya Larsson berätta om sina erfarenheter från flera jour-och familjehem.

Idag jobbar Emiliya Larsson som huvudmentor på en gymnasieskola i Uppland. Hon är även ambassadör för föreningen "Knas hemma" och utbildningsprojektet "Dina rättigheter som placerad".