Ystad

Ortopedavdelning snart utan sjuksköterskor – alla lämnar

4:39 min

Alla sjuksköterskor på ortopedavdelningen på lasarettet i Ystad har sagt upp sig. Enligt dem beror det på en ohållbar arbetsmiljö, där patientsäkerheten är i fara.

– Vi har under en längre period varit underbemannade, fått jobba extrapass, dubbelpass och ha uteblivna raster för att få avdelningen att gå runt. Det fungerar inte längre att bedriva en säker vård, säger Alexandra Hansson, en av sjuksköterskorna som sagt upp sig.
 
Ortopedavdelning 8 på lasarettet i Ystad ska egentligen ha 13 sjuksköterskor, men under lång tid har det saknats personal. Just nu är de sju sjuksköterskor, men två har sagt upp sig tidigare och slutar inom kort. Lasarettet har inte lyckats rekrytera fler och nu har de kvarvarande fem fått nog.

Majoriteten av patienterna som vårdas på avdelningen är äldre multisjuka med höftfrakturer, och Alexandra Hansson säger att det funnits tillfällen när hon varit ensam med 14 patienter.
 
– Vi har suttit i många krismöten med chefer de senaste veckorna för att se hur vi ska kunna driva avdelningen, och hur vi sjuksköterskor ska orka stanna kvar. När vi kände att vi inte fick något gehör, så kände vi att det var vår sista utväg att säga upp oss, säger Alexandra Hansson.

Sjuksköterskorna efterlyser en tydlig plan för hur nya sjuksköterskor ska kunna rekryteras, och för egen del har de diskuterat arbetstidsförkortning, bättre lön och utbildningsmöjligheter.
 
Avdelningen har nu tagit in bemanningssjuksköterskor året ut, men vad som händer sedan är oklart.
 
– Detta kommer absolut få konsekvenser för patienter. Det är ont om vårdplatser på Ystads lasarett och det är ont om platser på andra ortopediavdelningar i Region Skåne. Ledningen vet nog inte själv vart man ska placera patienterna, säger Alexandra Hansson.

P4 Malmöhus har sökt ansvarig chef som inte hade möjlighet att kommentera.