Konstverket blev bortstädat - av misstag

1:34 min

Konstnären Clark Lunberry fick sitt konstverk bortstädat från Svandammen i Uppsala, då kommunens gatukontor trodde att installationen var skräp.

I måndags fick gatukontoret in ett samtal från en person som gått förbi Svandammen i Uppsala och där upptäckt textremsor i vattnet och broschyrer med texten "Open. Observe. Return" fästa vid bänkarna kring dammen. Skräp, tänkte personen och ringde gatukontoret som snabbt var på plats och städade bort remsorna och broschyrerna.

Men vad de inte hade koll på var att detta i själva verket var ett konstverk av Clark Lunberry, konstnär och professor vid University of North Florida.

Mats Rosengren, professor i retorik vid Uppsala universitet, var den som bjudit in konstnären till Uppsala och han blev bestört när han fick höra att konstverket städats bort.

– Men sedan förstod jag att parkförvaltningen var mycket ångerfulla, och att de ringt polisen när de insåg att det kanske inte var skräp utan något annat, säger Mats Rosengren.

Louise Holck Clausen, kommunikatör på Uppsala kommun, ber om ursäkt å kommunens vägnar över att detta kunde ske. 

– Ingen skugga ska falla över park- och gatuarbetarna, för det handlar om en kommunikationsmiss där parkens skötselansvariga inte blivit informerade i tid om att det här verket skulle installeras, säger Louise Holck Clausen.