Sabotage och hot stänger insyn vid Västlänkenbygge

1:17 min

Personal som jobbar med bygget av Västlänken i Göteborg har utsatts för både hot och sabotage. Därför går det inte att följa vad som händer på byggena med fönster i planken.

Niklas Ryd är ombudsman på Seko där många anställda är medlemmar:

– Det blir ett orosmoment. Man är orolig för annat höga höjder, biltrafik och nu blir det även oro för sabotage och hot.

– I Stockholm har man öppna arbetsplatser, alltså att man kan se genom ett fönster hur arbetet fortskrider, men det kan man inte ha här.