Synen på public service håller på att förändras

I tisdags presenterade Danmarks Radio (DR) ett omfattande sparpaket som är en följd av de politiska beslut som den danska regeringen tagit. Den danska regeringen ger också långtgående instruktioner om innehållet i DR:s utbud. Idag har både EBU:s styrelse och de nordiska public service-cheferna publicerat var sitt uttalande med anledning av det som händer i Danmark. Sveriges Radios vd, tillika medlem i EBU:s styrelse, Cilla Benkö kommenterar här det som framkommit och att hon är djupt oroad av den danska utvecklingen.

Den danska regeringen har tagit beslut om omfattande nedskärningar av Danmarks Radio (DR). I tisdags offentliggjordes hur DR ska möta dessa krav och dessutom publicerades det public service-kontrakt som ska styra DR, motsvarigheten till vårt sändningstillstånd, och det innehåller stora förändringar med långtgående politiska krav på det faktiska innehållet.

Idag har vi som sitter i EBU*:s styrelse kommenterat det som nu sker i Danmark. Hela den kommentaren finns att ta del av nedan men vi skriver bland annat:

"At the EBU Executive Board meeting yesterday in Brussels, members of the Executive Board unanimously voiced their concern over the Danish Government's new public service contract, which will dramatically restrict the scope and range of Denmark Radio’s programming and remit. 

The EBU Executive Board is concerned at political attempts to dramatically narrow and alter the accepted broad remit of public service media".

Även de nordiska public service-cheferna har idag gjort ett gemensamt uttalande. Det finns bifogat i sin helhet men vi skriver bland annat:

"De största förlorarna på de stora besparingarna är den danska publiken. Behovet av medier som kan verka oberoende av ekonomiska och politiska intressen har aldrig varit större."

Besparingarna som tillkännagavs är förstås jobbiga för DR men långsiktigt är det ett större problem att synen på vad public service är och vilken roll det spelar håller på att förändras. Det är ingen hemlighet att den danska kulturministern uttryckt en ambition att DR snarare ska vara en kulturinstitution än en medieinstitution.

I det public service-kontrakt som den danska regeringen offentliggjorde på tisdagen slås det följdriktigt fast att det i DR:s program och på DR:s plattformar ska märkas att det danska samhället bygger på demokrati och ”har sina rötter i kristendomen.” DR får också ett tydligt uppdrag att ”sprida dansk kultur och det danska kulturarvet”. Det går knappast att tolka på annat sätt än att DR från politiskt håll ses som ett verktyg i den danska kulturpolitiken snarare än som en självständig, oberoende medieinstitution.

Den danska förändringen har skett stegvis. De nya kraven på DR som slås fast i det nya public service-kontraktet är frukten av en uppgörelse mellan den regeringen och Dansk Folkeparti tidigare i somras. Jag är förvånad över att förändringen skett mer eller mindre i tysthet. Ni hör inga eller i vart fall ytterst få bekymrade röster - ni ser inga texter i tidningarna som ifrågasätter det som sker. Hur kommer det sig? Vad beror den tystnaden på? Jag vet uppriktigt sagt inte men det är en obehaglig känsla som sprider sig i kroppen att det kan ske snabbt och i relativ avsaknad av större offentlig debatt. Jag hoppas att något liknande inte skulle kunna ske i Sverige under samma tystnad.

För en sak vet vi med säkerhet – och forskningen är mycket tydlig på den punkten: i länder med en stark public service mår demokratin bättre. Eller som medieprofessorn Jesper Strömbäck konstaterade förra året: ”Människor som bor i länder med stark public service är mer kunniga om politik och samhälle än människor som bor i länder med mer kommersialiserade mediesystem.”

Forskningen visar också att starka public service-kanaler påverkar det omkringliggande medielandskapet positivt ”genom att påverka kommersiella kanaler i riktning mot mer investeringar i programutbud - i riktning mot mer nyheter och samhällsjournalistik.”

Förändringen av DR sker i en tid när angreppen mot medier i allmänhet och public service i synnerhet har eskalerat, inte sällan från höga politiska företrädare i Europa och i andra delar av världen. Samtidigt har behovet av medier som står oberoende från ekonomiska och politiska intressen knappast varit större. Medier som granskar makten, binder samman länder och fungerar som en gemensam arena för idé- och tankeutbyte.

Det är ingen tillfällighet att public service har högst trovärdighet i länder som Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. I de nordiska länderna har avståndet mellan politiken och public service-bolagen varit en självklarhet.

Det är en självklarhet att demokratin inte gynnas av att public service-företag med högt förtroende och starka publiksiffror tvingas till dramatiska nedskärningar och en delvis ny inriktning.

Slutligen, när min motsvarighet och kollega på DR, Maria Rörby Rönn i tisdags presenterade den första delen av sin plan för att hantera den danska regeringens sparkrav på drygt en miljard svenska kronor de kommande fyra åren stod det klart att det kommer få stora effekter. När man ska göra så stora besparingar är det omöjligt att göra det utan att det märks. Detta är en stor utmaning för DR:s ledning. 

Maria Rörby Rönn gör ett heroiskt arbete tillsammans med sina närmaste chefer för att minska påverkan för publiken och företagets ställning, DR går mot en framtid som ett smalare och mer digitalt företag. Men faktum kvarstår, på DR kommer nu hundratals anställda förlora sina jobb, tre tv-kanaler och tre radiokanaler läggs ned, en stor del av sportbevakningen kapas, många populära radio- och tv-program försvinner. DR krymps.

Cilla Benkö
Vd, Sveriges Radio

Här finns hela uttalandet från EBU:s styrelse.

Läs mer om besparingarna på Danmarks Radio och hela public service-kontraktet via DR:s pressinformation.

*European Broadcasting Union är en sammanslutning av public service företag i Europa. Bland medlemmarna finns ARD (Tyskland), BBC (Storbritannien), RAI (Italien) och alla de nordiska public service bolagen. Läs mer om EBU här.