Klansystem och krockar med svensk verklighet

16 min
 • "Det har funnits ett tabu kring frågan, vilket har gjort att vi saknar förmåga att förstå utrikespolitik såväl som integrationspolitik"
 • Så står det i förordet till nyutkomna boken Klanen; en antologi
  om hur klansystem och människorna i dem fungerar och
  vilka problem det medför när det här krockar med verkligheten i staten Sverige.
 • Författaren och journalisten Per Brinkemo
  är en av redaktörerna bakom den här antologin.
 • Hör även Abdi Noor Muhammed, svensk-somalier, journalist
  bosatt i Växjö, som medverkar i antologin.