Medborgarförslag vill göra det enklare för kulturföreningar att få tillstånd

3:03 min

Flera kulturföreningar i landet fajtas just nu med  att kunna ordna konserter och andra kulturarrangemang. Truckstop Alaska i Göteborg och Plan B i Malmö är två klubbar som blivit stoppade.

Nu har ett medborgarförslag till Göteborgs kommun röstats fram att kommunen där ska ta fram nya riktlinjer för alkoholservering. Mathias Krusell, som är med i "Kultur åt alla" lämnade in förslaget.

– Det här är inget som kommunerna kan frångå helt och hållet men om man gör ett sådant här undantag skulle man kanske kunna hjälpa verksamheterna att få formalian på plats och fokusera mer på innehållet i frågan; nämlöigen att personerna går lämplig utbildning för att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt, säger Mathias Krusell.

Mathias Krusell pekar på att det redan finns regler för studentföreningar som skulle kunna vara tillämpliga för kulturföreningar också. 

Frågan är om det kan vara ett problem att kulturföreningars verksamhet växer och blir en konkurrerande verksamhet till kommersiella klubbar och restauranger.

– Det skulle kunna vara ett problem, vi har inget färdigt tillståndsförslag utan vill att kommunen utreder.

"Kultur åt alla"-uppropet önskar nu att politikerna själva tar fram ett eget förslag och att det blir en politisk diskussion kring detta. 

Förslaget om ett förenklat tillstånd för kulturföreningar har fått över över 500 röster från göteborgare och kommer därmed att tas upp av ansvarig politisk nämnd.

Artikeln har rättats. Ursprungligen skrev vi om att Truckstop Alaska blivit av med tillstånd, men rätt är att föreningen stoppats av polisen och att man inte sökt tillstånd efter 2009.