Många sköldkörtelpatienter nekas medicin de har rätt till

6:12 min

Det är få läkare som är villiga att skriva recept på medicin baserat på torkat svinsköldkörtel på grund av kunskapsbrist om preparaten.

Det här innebär att många patienter med sköldkörtelsjukdom inte får den medicin de har rätt till. En vårdskandal kallar man det på Sköldkörtelförbundet där man möter många patienter som får jaga efter läkare som är villiga att skriva ut naturligt sköldkörtelhormon, när standardmedicinen inte fungerar.

Anna från Ängelholm är en av alla dessa patienter. Hon riskerar att bli allvarligt sjuk utan medicinen som snart är slut, men ingen vill förnya hennes recept.

– Ofattbart att man inte får den vård och hjälp som man har rätt till på grund av deras okunskap. Utan den här medicinen tappar jag håret, utan den så orkar jag inte att stå på benen. Och jag vill inte tillbaks till det stadiet där allt handlar om att överleva. Utan jag vill kunna leva och fungera, och det kan jag med den här medicinen, säger Anna.

Hon lider av underfunktion av sköldkörteln. Även kallat hypotyreos, och har haft diagnosen i 20 år. Det är år som mycket handlat om att hålla huvudet över vattenytan säger hon. Sjukdomen har styrt allt, hur hon mår och vad hon orkar. I perioder har hon varit väldigt sjuk. Det var vid ett av de tillfällena som Anna för första gången under de här sjukdomsåren kom i kontakt med en läkare som verkligen förstod hennes situation, och tog sig tid att lyssna. Tillsammans kom de överens om att prova alternativ till standardmedicineringen som Anna gått på, alltså Levaxinet som aldrig fungerat på Anna.

I Sverige krävs det licens för att få prova medicin baserat på naturligt sköldkörtel från gris, alltså NDT-preparat. Anna blev märkbart mycket bättre på naturläkemedlet. Hon fick tillbaks orken och håret började växa ut igen.

Men efter ett år måste licensen förnyas. Den vårdcentral Anna var skriven på tvingades stänga, och hon fick därmed byta vårdcentral. Anna är nu snart tillbaks på ruta ett. Hon har bara två månader kvar på medicinen som förändrat hennes liv till det bättre, men hennes nya läkare vägrar förnya licensen med motiveringen att ingen på vårdcentralen har tillräcklig erfarenhet för att skriva ut det preparat hon haft tidigare.

Istället blir hon erbjuden att gå tillbaks till att medicinera med Levaxin som är standardmedicin i Sverige vid underfunktion av sköldkörteln. Detta trotts att medicinen inte fungerar på Anna. Däremot hjälper den till att reglerar hennes blodvärden, säger hon.
– Den medicinen gör att blodproven visar vad läkaren vill se, sen hur jag mår tas det ingen hänsyn till, säger hon.

På Sköldkörtelförbundet har man länge försökt att få till en förändring inom sjukvården.
Man anser att Sjukvården behöver jobba med inställningen till medicin baserat på naturligt sköldkörtel. Framförallt behöver patientens egen upplevelse av den behandlingsmetod som fungerar ligga till grund för det läkaren ordinerar. Dagens sköldkörtelvård erbjuder "EN medicin för alla" utan hänsyn till individens unika sjukdomsbild eller symptom. Fungerar inte en medicin måste läkaren vara beredd att prova alternativ menar man från förbundets sida.

Att läkare kan neka patienter medicin som de har rätt till att få prova på grund av att läkare saknar kunskap och erfarenhet är en vårdskandal enligt Anders Palm, ordförande på Sköldkörtelförbundet.
– Vi ser att två tredjedelar inte blir bra på standardbehandling, då måste vi börja förändra vården och börja bygga bättre kunskap kring sköldkörtelsjukdomar. Det här naturliga sköldkörtelhormonet blir väldigt många patienter blir bättre på det. Det har gjorts en stor studie i USA bland elvatusen patienter som visade att 70 % av patienterna på naturligt sköldkörtelhormon var nöjda med sin behandling.  Vi ser precis samma sak i vår egen undersökning, säger Anders Palm.

 Även Anders Palm menar att läkare generellt stirrar sig blinda på enbart blodvärden istället för att se till helhetsbilden när de tar ställning till behandlingsalternativ. Och säger vidare att det råder stor okunskap inom läkarkåren när det gäller sköldkörtelsjukdom och behandlingsalternativ för dessa. Han menar att det också finns fördomar inom läkarkåren när det gäller naturligt sköldkörtel, och att många läkare därför är ovilliga att skriva licens för dessa preparat.

– Det finns en stor fördom mot preparat utvunna ur djur. Det är nästan så att de allmänläkare som skriver ut medicin baserat på naturligt sköldkörtel kan uppleva sig trakasserade, för det är inte en accepterad behandlingsmetod, säger Anders Palm.
 
Idag får 98 % av de här patienterna standardbehandling. Trots att många inte blir bättre, och dessutom får biverkningar av medicinen. Men det finns inga biverkningar inrapporterade när det gäller naturligt sköldkörtelhormon säger Anders Palm, ändå är det relativt få som får chansen att prova de här alternativen.

– De syntetiska preparaten ligger i topp när det gäller inrapporterade biverkningar i Sverige, säger Anders Palm. 
 
För Anna är oron över att snart stå utan medicin som fungerar påtaglig. Hon får jaga landet runt säger hon efter en läkare som är villig att skriva licens för naturligt sköldkörtel som hon behöver.

– Det är väldigt svårt, man möts av kalla handen. Man blir i stort sett dumförklarad, säger hon.