Ska miljövänliga kraftverk rivas - för miljöns skull?

6:18 min
  • I Sverige vill myndigheterna riva tusentals fördämningar i vattendrag, flera av dem har funnit i hundratals år och många av dessa dammar har små kraftverk som producerar miljövänlig fossilfri elektricitet.
  • Kraftmätningen mellan de som värnar fiskens miljö och vattenkvaliteten och de som talar varmt om den småskaliga fossilfria elproduktionen och anrika kulturmiljöer har pågått i ett antal år och hur det slutar vet ingen idag.
  • Hör reportage av Ekots Odd Clausen.