Just nu

Kunskapspaket för bättre sköldkörtelvård på gång

3:18 min

Nytt hopp om bättre vård för personer med sköldkörtelsjukdom. För nu ska SKL snart gå ut med ett kunskapsstöd till personal inom primärvården.

Maria Randjelovic är läkare och ordförande för ämnesgruppen för endokrina sjukdomar som jobbat fram kunskapsstödet. Hon hoppas att det här kommer att göra sköldkörtelvården mer jämlik.

– Förhoppningen är att det här kommer att innebära att man snabbt ska få tag på rätt information, och att patienter ska få rätt vård, säger Maria Randjelovic.

 Planen är att kunskapsstödet ska vara ute i verksamheterna redan till årsskiftet. Förhoppningen med stödpaketet är att alla patienter framöver ska få rätt, och bra vård oavsett vilken läkare eller vårdcentral man väljer att gå till.

Satsningen ska göra kunskapen om det senaste på ämnet lättillgängligt för alla läkare som arbetar inom primärvården, och som möter patienter med sköldkörtelsjukdom.

– Kunskapsstödet ska beskriva kunskapsläget utifrån forskningsläget som råder nu. Det kommer att finnas behov av fortsatt utvecklad kunskap på det här området. Vilket innebär att de här riktlinjerna måste vara levande dokument som kan revideras, säger Maria Randjelovic.

 Över 450 000 personer i Sverige har en rubbning i sköldkörteln, och för många av patienterna innebär sjukdomen en kamp om att bli tagen på allvar av sjukvården, enligt sköldkörtelförbundet. På förbundet har man länge efterfrågat en mer individanpassad sjukvård. Man har också länge lyft problematiken kring att många läkare saknar kunskap om alternativ till standardmedicinering. Och därför välkomnar man Skls kunskapsstöd. Anders Palm är ordförande för Sköldkörtelförbundet.

– Det enda sättet att lösa det här problemet är inte att peka finger och skälla på dåliga läkare, utan det är att öka kunskapen, säger Anders Palm.