Lång väntan på Hallands akutmottagningar

2:58 min

Hallands sjukhus fortsätter ha de näst längsta väntetiderna i landet till akutmottagningarna, visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

I snitt var väntetiden för att få träffa en läkare på akutmottagningen på Hallands sjukhus - sjukhusen i Varberg och Halmstad - en timme och 16 minuter. Snittet för landet i stort var lite under en timme.

– De som idag får vänta på akutmottagningarna i Halland är dem som inte är så akut sjuka utan kan vänta, säger Jonas Hultgren som är verksamhetschef på akutkliniken på Hallands sjukhus.

Vad gör ni för att korta väntetiderna?

– Ser över arbetssätten, ser över flöden och vi har dialog med närsjukvården och 1177 för att få en bra fördelning av patienterna, säger Jonas Hultgren.