Tidigare talmannen Birgitta Dahl: "Viktigast vara rättvis och behandla alla lika"

12 min

I dag samlas den nyvalda riksdagen för att välja talman, ett val som i år diskuterats flitigt. Det blir av allt att döma Alliansens kandidat Andreas Norlén som får ta sig an den grannlaga uppgiften att hitta en ny regering som kan få stöd av riksdagen.

Alliansens kandidat, moderaten Andreas Norlén, väljs mest troligt till riksdagens talman i dag. Han kommer att få både de fyra Allianspartiernas och Sverigedemokraternas röster.

– Allt annat vore sensationellt, säger professorn i statsvetenskap Tommy Möller.

I det politiska läge som råder nu kan talmannens roll bli extra viktig. 

Socialdemokraten Birgitta Dahl var talman under åren 1994-2002, och har alltså lång erfarenhet av uppgiften.

Hon uppmanar alla inblandade att agera ansvarsfullt nu, och säger att den som blir vald inte bör låta sig påverkas av den politiska turbulensen. 

– Talmannen är en ansvarsfull hederspost och talmannen ska vara respekterad av alla, och åtnjuta allas förtroende, och uppträda så att han eller hon förtjänar det, säger Birgitta Dahl i en intervju med P1 Morgons Daniel Alling.   

Du var ju talman i ett helt annat politiskt läge, hur hade du gjort i dagens situation, om du varit talman i dag?

– Jag hade talat med alla partiledare, både för att se vem som skulle kunna vara lämplig som statsminister, och även att vederbörande skulle kunna klara en budget genom riksdagen. 

– Ta reda på hur man kan få en så stabil regering som möjligt, säger tidigare talmannen Birgitta Dahl.

Du var ju väldigt förknippad med Socialdemokraterna och ibland också en omdiskuterad riksdagsledamot, när du blev vald till talman, hur gjorde du för att agera neutralt?

– När jag fick frågan bad jag om ett par dagars betänketid. Jag hade ju varit en väldigt kontroversiell person, och nu insåg jag att måste lägga allt det bakom mig och bli en talman som representerade alla och förtjänade den respekten. 

Vilken är den viktigaste egenskapen för en talman?

– Att vara rättvis och behandla alla lika, säger Birgitta Dahl i P1 Morgons intervju. 

En av Norléns första uppgifter, om han blir vald till talman i dag, blir att ta beslut om när riksdagens statsministeromröstning ska hållas.

Hur snabbt en omröstning kan utlysas beror till en del på hur lång tid dagens talmansval tar. Enligt professor Tommy Möller kan det ta hela dagen innan det är klart.

– Det är ju flera val som ska äga rum, så det kan nog ta hela eftermiddagen innan de är klara, säger Tommy Möller.

Stefan Löfven har hittills sagt att han inte har några planer på att avgå innan han sannolikt röstas ned av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Om han avsätts blir det sedan Andreas Norlén som har uppdraget att vaska fram ett nytt förslag till statsminister och regeringsbildare.

Medan Norléns tillsättning verkar klar, kan särskilt valet av andre vice talman ta tid. Normalt ska den posten gå till det tredje största partiet, Sverigedemokraterna. Men Vänsterpartiet anser att SD:s kandidat Björn Söder är oacceptabel och har föreslagit en motkandidat: Lotta Johnsson Fornarve.

För att Vänsterns kandidat ska vinna krävs att hon får fler än Sverigedemokraternas 62 röster. Förutom Vänsterpartiet har även Miljöpartiet gjort klart att de röstar för Johnsson Fornarve.

Det är partigrupperna som nominerar kandidater till talmansposterna. Själva valet äger rum efter uppropet i riksdagen i dag.

Först väljs talman, därefter förste vice, sedan andre vice och slutligen tredje vice talman. Det är den så kallade ålderspresidenten, alltså ledamoten med längst tid i riksdagen, som förrättar valet.

Om enbart en kandidat är nominerad sker valet utan omröstning.

Om flera kandidater är nominerade gäller följande:

Om någon riksdagsledamot begär omröstning så sker valet med slutna sedlar. Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är vald.

Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna blir det en ny omröstning. Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är vald.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna sker en omröstning mellan de två kandidater som fick flest röster i den andra omröstningen. Kandidaten som får flest röster är vald.