Dals-Eds kommun varslar 30 om uppsägning

Dals-Eds kommun räknar med att säga upp personal. Kommunen har lagt ett varsel om uppsägning av 30 personer. Idag förhandlar fackförbunden och kommunen om varslet.

Det gäller inom skolans område och anledningen är att elevantalet sjunker snabbt inom grundskolan.

Det blir istället många fler gymnasieelever, och dom kostar mer, eftersom de flesta läser på annan ort . För dem har kostnaderna ökat kraftigt.

Det finns ungefär 600 anställda i kommunen.