EU drar Polen inför EU-domstolen

1:03 min

EU-kommissionen kommer att ta Polen till EU-domstolen. Orsaken är den omstridda, nya pensionslagen för domare som sänker åldern från 70 till 65 år.

Dagens besked från EU tär ytterligare på det redan ansträngda förhållandet mellan EU och Polen.

Den sänkta pensionsåldern för domare i Polen är en del av en omfattande förändring av rättsväsendet – något som EU starkt har tagit ställning mot gång på gång. Den polska regeringen anser att förändringar är nödvändiga.

Förutom att EU nu vill att domstolen tar ställning till den nya lagen i Polen, vill unionen också att Polen skjuter upp beslutet att tillsätta nya domare i landets högsta domstol. Enligt den nya lagen kan 27 av 72 domare tvingas gå i pension då pensionsåldern sänks från 70 till 65.

Nyligen uteslöts Polen från ett europeiskt rättsligt nätverk på grund av förändringarna inom det polska rättsväsendet. Nätverket anser att Polen inte längre uppfyller de krav som ställs på medlemsländerna.

Budet från politiker på högsta nivå i Polen har varierat på sistone: landets utrikesminister har uppgett att Polen kommer att respektera EU-domstolens beslut om den omtvistade nya pensionslagen för domare.

Hans uttalande kom några veckor efter att landets biträdande premiärminister sagt att regeringen sannolikt kommer att ignorera EU-domstolen om den bedömer att den nya lagen strider mot EU:s regler.

Det här är det tredje steget av kommissionen i en lång process för att sanktionera medlemsländer, som unionen anser att bryter mot EU:s lagar.