آرمان تیموری نماینده حزب لیبرال: بزرگ شدن در شهر کوچک به من هم‌پیوستگی را یاد داد

2:00 min

آرمان تیموری یکی از نمایندگان این دور حزب لیبرال در پارلمان سوئد است. او برای نخستین بار است که به پارلمان راه میابد. با او گفتگو کرده‌ایم.

آرمان تیموری که از ورملند، نمایندگی حزب لیبرال را در دور جدید پارلمان بر عهده گرفته است، در شهری کوچک در این استان بزرگ شده است.

او خانواده‌اش را نمونه خوبی برای آنچه او ‌"همپیوسته‌گی مناسب" نامیده می‌داند و همین موضوع را تجربه‌ای خوب برای درک سیاست‌های ادغام یا هم‌پیوستگی اجتماعی مهاجرین می‌شمارد: تجربه زندگی من از بزرگ شدن در شهری کوچک به عنوان یک خارجی‌تبار، باعث می‌شود که درک خوبی از سیاست ادغام اجتماعی در جامعه سوئد داشته باشم.

موضوعاتی که سوالات سیاسی اصلی برای اوست، شامل به‌همپیوستگی اجتماعی تازه‌واردین و سیاست‌های کلان شرکت‌داری در سوئد است. او خواهان ساده‌تر شدن سیاست‌های اقتصادی در قبال شرکت‌هاست.

او سه راهکار کلی برای بهبود وضعیت ادغام تازه‌واردین در سوئد دارد: موضوع اول زبان است که زندگی را برای تازه‌واردین ساده‌تر کند. دومین مساله، ساده‌تر کردن دسترسی به کار است و سومین مساله هم این است که ارزش‌های جامعه سوئدی را به تازه‌واردین اموزش دهیم.