Genusrobot till Svenska Dagbladet

2:46 min

Svenska Dagbladet har fått en så kallad genusrobot, en robot med uppgift att föra statistik över tidningens representation och räkna antalet kvinnor och män som förekommer i SvD:s artiklar.

Roboten ska bland annat informera om och skicka ut individuella sammanställningar till tidningens journalister om representationen av män och kvinnor i reportrarnas eget material.

– Vi hoppas att det ska bli en ögonöppnare för somliga och göra att man bemödar sig lite till. Att faktiskt leta efter nya källor, ringa ett varv till eller få tag på en annan kontaktperson, säger SvD:s redaktionschef Maria Rimpi.

Den så kallade genusroboten fungerar så att den automatiskt räknar ut förekomsten av pronomen, som han och hon, och namn kodade som manliga respektive kvinnliga i tidningens artiklar. Roboten ska sedan informera och skicka ut individuella sammanställningar till tidningens journalister och skribenter om antalet män och kvinnor i deras egna material.

Roboten är en del i ett större arbete hos Svenska Dagbladet för att öka andelen kvinnor som näms i tidningens material till minst 40 procent.

De individuella resultaten ska endast vara tillgängligt för respektive medarbetare, och roboten är endast tänkt som ett hjälpmedel för medarbetarna

– Det kommer inte att vara någon public shameing eller nånting sånt. Det är bara för att uppmärksamma. Det här är ju materia som är ganska svårt att få fatt i. Det är svårt att veta hur ens jobb egentligen har sett ut. Nu har vi digitala verktyg som kan räka åt oss då tycker vi att vi ska använda dem på ett effektivt sätt, säger Maria Rimpi.

I April, tidigare i år, lanserade Dagens Nyheter en liknande lösning för att se över sitt publicerade material.

Man har ännu inte analyserat resultatet av av sin roboten och enligt Caspar Opitz, redaktionschef på Dagens Nyheter, är det för tidigt för att avgöra om roboten har gett någon effekt men däremot hoppas han att de individuella resultaten har fått medarbetarna att reflektera.

– Jag tror när det där mejlet kommer folk tittar på det, skrattar lite, reflekterar, någon är lite bekymrad, någon är glad. Jag tror att reportrar som kanske ringer samma gamla expert eller samma gamla män som man alltid har ringt kanske har förändrat sitt arbete och tänker att den ska ringa en kvinnlig expert. En effekt som vi tror kommer att synas, säger Caspar Opitz.

– Nu har man kanske fått fem eller sex mejl så den effekten är inte än. Jag tror att på sikt kanske det får folk att tänka till ett extra varv.