Nedlagda stenkolsgruvor måste tömmas på vatten – för evigt

2:08 min

I år lägger Tyskland ner all stenkolsbrytning. Efter sig lämnar kolbrytningen stora utmaningar för kommande generationer. Gruvdriften har orsakat landsänkningar och vatten måste för all framtid pumpas bort för att inte stora ytor ska läggas under vatten.

Orsaken till landsänkningen är stenkolsbrytningen. Stenkolet har visserligen brutits långt under mark, men i så stora mängder och över så lång tid att det orsakat landsänkningar över stora områden.

– Landsänkningen kan vara ända upp till 30 meter, säger Carsten Maibaum, driftingenjör på Emschergenossenschaft, ett offentligägt företag ansvarigt för allt som har med vatten att göra i en stor del av Ruhrområdet.

Det betyder att den lilla floden Boye måste pumpas sexton meter upp och ner i en specialbyggd kanal för att kunna fortsätta sin färd mot havet. Annars skulle allt vatten samlas som i ett badkar, säger Carsten Maibaum.

Det kallas av forskare för evighetsuppgifter, eftersom vattnet i all framtid måste pumpas, för att inte lägga stora delar av Ruhrområdet under vatten.

Men det allra största problemet som stenkolsbrytningen lämnar efter sig är att de gamla nedlagda stenkolsgruvorna långsamt fylls med vatten.

Olika kemiska reaktioner som då sker gör att vattnet blir starkt salthaltigt och därmed inte får komma i kontakt med de grundvattenflöden där fem miljoner människor hämtar sitt dricksvatten. Så även här måste stora mängder vatten varje år pumpas bort.

Mycket av forskningen kring vattenproblematiken har precis bara börjat, enligt Stefan Möllerherm, forskare vid ett världsunikt forskningscentrum i staden Bochum här i Ruhrområdet, inriktat på miljöproblematiken efter att gruvdrift upphört.