Satsning på socialsekreterare vände negativ spiral i Tyresö

2:20 min

För två år sedan slutade varannan anställd på barn- och ungdomsenheten i Tyresö. Med riktade satsningar har kommunen stabiliserat arbetssituationen på socialtjänsten och personalomsättningen har sjunkit kraftigt.

För fem år sedan lämnade socialtjänsten i Tyresö över sina ärenden till politikerna i nämnden.

Orsaken var att arbetsbelastningen var så ansträngd att socialsekreterarna inte längre kände att de kunde ta ansvar för utredningarna.

Personalomsättningen har också varit stor på socialkontoret i Tyresö. Under 2016 slutade hela 60 procent av personalen på barn- och ungdomsenheten. Men trenden vände och i dag ligger siffran på runt 10 procent.

– Vi har blivit bättre på att ta hand om socialsekreterarna, säger Anna-Lena Engstedt, chef för individ- och familjeomsorgen i Tyresö

Enligt Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har arbetsförhållandena generellt förbättrats i kommunerna. Det är också lättare att få tag i socialsekreterare, enligt SKL.