Traineeprogram ska locka socionomer

2:11 min

För att locka till sig fler socionomstudenter att söka sig till kommunerna samarbetar Huddinge, Nacka och Tyresö i ett gemensamt traineeprogram. På fyra år har ungefär två tredjedelar av studenterna stannat kvar efter utbildningens slut.

Programmet startade i Huddinge för snart tio år sedan och har sedan starten vuxit. Nu ingår också Nacka och Tyresö i programmet. Även Värmdö har tidigare varit med, men har nu hoppat av.

Sedan starten har de fyra kommunerna tagit emot 270 studenter på praktik och av de har 145 anställts som traineer. Under traineeprogrammet jobbar studenten i kommunen en dag i veckan den sista tiden på socionomutbildningen.

Ungefär två av tre som går programmet väljer att stanna i kommunen som de utbildats i. Det har gjort att det blivit mer kontinuitet bland personalgruppen i socialtjänsten, berättar Therese Bergsell som är samordnare för programmet.

– Det är jätteviktigt för de vi hjälper att de får ha samma kontaktperson så länge som möjligt.