Hon upptäckte mekaniken bakom atomklyvning

2:33 min

I år är det 50 år sedan kärnfysikern Lise Meitner avled. Det har hävdats att hon var motarbetad i Sverige, inte minst av den tidens ledande svenske fysiker Manne Siegbahn. Men det stämmer inte helt, menar Kalle Grandin föreståndare för Centrum för Vetenskapshistoria vid Vetenskapsakademien.

 Hör mer om Lise Meitner och Nobelpriset hon aldrig fick i Vetandets värld. 

Lise Meitner spelade en avgörande roll i upptäckten av atomklyvning 1938 och bodde 22 år i Sverige.

– Ingen av de som skrivit om Meitner har nämnt att det var Manne Siegbahn som föreslog henne som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, säger Kalle Grandin.

Lise Meitner kom till Sverige som flykting 1938. Samma år kom hon och hennes kollega kemisten Otto Hahn fram till hur atomer kunde klyvas. Den tidens ledande svenske fysiker Manne Siegbahn gav henne en plats på sitt forskningsinstitut, men väl där började han motarbeta henne. 

– Han ville egentligen inte ha henne där, säger vetenskapshistorikern Ruth Lewin Sime.
Sverige blev därför arbetsmässigt en katastrof för Lise Meitner.

Men i nyare forskning har det framkommit att Manne Siegbahn också var den som 1945 föreslog Lise Meitner som ledamot i Vetenskapsakademin. Det skulle ha sett löjligt ut om han inte hade gjort det eftersom hon internationellt omskrevs som atombombens moder, menar Ruth Lewin Sime.

Men den nobelprishistoriske experten Anders Barany menar att Manne Siegbahn inte alls nominerade Meitner för att hon blivit känd i pressen. 

– Det var ju ingen annan än de i forskarvärlden som brydde sig om en sådan sak. Men bland forskare var det något fint att bli invald i samma skara som till exempel Einstein.