Här är riksdagens nye talman – Andreas Norlén

2:00 min

Andreas Norlén är född 1973 och bor i Norrköping. Han är gift och har ett barn.

Norlén blev juris doktor vid Linköpings universitet 2004. Han avlade juristexamen vid Stockholms universitet 2000. Han doktorerade därefter i affärsjuridik vid Linköpings universitet och disputerade 2004 på doktorsavhandlingen ”Oskälighet och 36 § avtalslagen”.

Åren 2004–2005 var han programansvarig för de båda affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet. Åren 2005–2006 arbetade han i familjens tidningsföretag som då gav ut flera gratistidningar.

Norlén gick med i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 1988. Han har sedan dess haft olika uppdrag inom MUF och Moderaterna. Han valdes in i riksdagen i samband med valet 2006 och har sen 2014 varit konstitutionsutskottets ordförande, där han åtnjutit stort förtroende från de andra partiernas företrädare.

Så här motiverade alliansen nomineringen av Andreas Norlén till ny talman:

”Som ordförande i konstitutionsutskottet har han visat prov på stor förmåga att nå breda överenskommelser och samsyn över partigränserna”.