Fler vårdutbildningar pausas på Mittuniversitetet

2:40 min

Tidigare har flera vårdutbildningar vid Mittuniversitetet ställts på paus. Nu även sjuksköterskeutbildningen.

Mittuniversitetet föreslår idag ett omfattande åtgärdspaket för att komma tillrätta med den akuta situationen vid vårdutbildningarna i Sundsvall.

Väldigt pressad arbetssituation för den personal som är kvar.

Bland annat föreslår man att stoppa intagningen till  sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall för vårterminen 2019.

– Vi har svårt att rekrytera personal och på grund av det också fått en väldigt pressad arbetssituation för den personal som är kvar, konstaterar Anna Olofsson, dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten.

– Vi behöver en paus och ta tag i de utmaningar vi har.

Lärarbristen har blivit akut och läget har försämrats ytterligare på bara en vecka. Idag saknar Mittuniversitetet motsvarande åtta heltidstjänster jämfört med samma tidpunkt ifjol. 

Mittuniversitetets åtgärdspaket:

  • Föreslå att inga nya studenter antas till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall för vårterminen 2019.
  • Genomföra en utredning om huruvida nya studenter kan antas till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall höstterminen 2019.
  • Genomföra en utredning om möjligheten att utöka antalet platser i Östersund till höstterminen 2019.
  • Genomföra arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsinsatser vid Avdelningen för omvårdnad.
  • Intensifiera dialogen med andra lärosäten och regioner i Norrland för kompetenssamarbete.

De drygt 300 studenter som redan studerar vid sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall berörs inte. Utbildningen i Östersund genomförs som planerat.