SKÖVDE

Granbarkborren ett stort problem i Skaraborg

1:57 min

Den varma sommaren har gynnat granbarkborren. Detta har gjort att angreppen i år är värre än vanligt.

Insekten angriper granar, vilket till slut leder till att de dör.

–Vi har alltid angrepp av barkborre, det förekommer alltid, men det här är en markant skillnad, säger Henrik Sandström områdeschef för Södra Skogsägarna i Skövde.