Alliansen i Borås kritiseras för "ministerstyre"

1:44 min

I den infekterade frågan om de borttagna nationella proven på två gymnasier i Borås, så riktas nu kritik mot att alliansen lägger sig i tjänstemannabeslut.

Som P4 Sjuhärad berättat tidigare fortsätter allianspartierna i Borås att kritisera skolledningarna på Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet för deras beslut att slopa hälften av de nationella proven. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, socialdemokrat Helene Sandberg, kritiserar nu alliansens agerande.

– Det är konstigt om vi politiker ska överpröva rektors beslut när de har beslutsrätt enligt skollagen. Därför tycker jag att alliansens kritik mot rektorernas beslut är svår att förstå. 

Liberalernas Andreas Cerny, förste vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, motiverar allianspartiernas agerande med att det är nämnden som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för gymnasieskolorna. 

– Jag anser också att det här är en fråga om trovärdighet och förtroende gentemot våra medarbetare. De ska känna att de får lyfta fram sina synpunkter och att vi tar hänsyn till dem oavsett om det är rektor, utbildningschef eller nämndens politiker som fattar ett beslut, säger Andreas Cerny.