Därför har vi svårt att förstå genetiska risker för sjukdom

Om det upptäcks genetiska risker för sjukdom i forskningsstudier är det inte säkert att det är bra för deltagarna att få reda på det.

Det är osäkert om det är bra för deltagare i medicinska genetiska forskningsstudier att få veta om de bär på riskgener för sjukdom. Det visar en ny avhandling i forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet.

Svaren från deltagare i en pågående hjärt- och lungstudie visar att det kan vara svårt att förstå vad en viss grad av genetisk risk innebär. Det beror på att vi gärna ser risker som något vi antingen har eller inte har, medan det i själva verket handlar om en viss grad av risk.

Rådet till genetikforskarna blir därför att prata ordentligt med deltagarna om de tänker berätta om sådan här information. Det skulle minska risken för att deltagarna utsätter sig för onödiga behandlingar och oro.

Referens: Viberg Johansson, Jennifer. Individual Genetic Research Results: Uncertainties, Conceptions, and Preferences. Uppsala universitet 2018, Centrum för forsknings- och bioetik. ISBN: 978-91-513-0395-6