SJUKVÅRD

Flera hundra i väntan på läkarbesök inom vuxenpsykiatrin

1:10 min

465 patienter har väntat mer än tre månader på efterföljande besök till läkare på vuxenpsykiatriska mottagningen i Lidköping, enligt uppgifter från Skaraborgs sjukhus.

Just nu finns över 1500 vårdbesök för de vuxenpsykiatriska mottagningarna vid de fyra sjukhusen i Skaraborg att hantera. Det handlar om patienter som alla väntat mer än 90 dagar på att få träffa till exempel arbetsterapeut, psykolog, sjuksköterska eller läkare.

 – Vi jobbar ju redan med produktionen och försöker och hitta ett sätt så att detta kan bli bättre och minska väntetiderna, säger verksamhetschef Rose-Marie Sandberg.