Skåneval 2018.

Alliansen vill att störst block styr

Allianspartierna samlades klockan 12 på Rådhus Skåne i Kristianstad för att berätta hur de vill styra Region Skåne de kommande fyra åren.