VA-taxa i Knivsta kan höjas med sju procent

2:04 min

I oktober väntas kommunfullmäktige i Knivsta fatta beslut om en höjd vatten- och avloppstaxa med 7%.

Taxan är den så kallade VA-anläggningsavgiften, en engångskostnad för att bli inkopplad på kommunens VA-nät.
 
Emma Lundbergh är samhällsbyggnadschef.

– Vi bygger väldigt mycket, det ska bli många fler boende så vi behöver förstås även bygga ut vår VA-anläggning.

VA-verksamheten i en kommun ska enligt lag vara självfinansierande där avgifterna måste täcka kostnaderna, men den höga byggtakten i Knivsta har lett till så stora investeringskostnader i VA att kommunen har högre kostnader än intäkter. Därför vill man att taxan ska höjas med 7%.

– De här ökade kostnaderna kommer att läggas ut på VA-anläggningsavgiften. Den avgift som ska finansiera all utbyggnad.

Vilka är det som påverkas?

Nya villaägare som flyttar in i kommunen. När det gäller nya flerfamiljshus är det byggherren som står för kostnaden men det kan ju tänkas att det läggs till några kronor på priset eller hyran.

För en blivande villaägare handlar det om cirka 16 000:- mer att betala.

Den nya taxan ska gälla från 1 januari 2019. Den så kallade brukaravgiften, det alla betalar för vatten och avlopp kommer inte att ändras men kommunen utesluter inte heller att det kan komma fler höjningar i framtiden i takt med att expansionen fortsätter.