Kritik mot landstingets försök att minska hyrläkare

1:35 min

Läkarföreningen i Värmland tror inte på landstingets idé om att skriva längre avtal med läkare och psykologer som har eget företag. Istället vill de att landstinget satsar mer på den anställda läkarna.

– Att vi är beroende av hyrläkare är ju ett symptom på något, säger Christoffer Lindholm, ordförande och huvudskyddsombud på Läkarföreningen i Värmland.

Landstingets lösning går i korta drag ut på att läkare och psykologer med eget företag ska ges möjlighet att få längre uppdrag genom avtal. På så sätt hoppas man minska både kostnader och göra vården mer patientsäker. Men Värmlands Läkarförenings ordförande Christoffer Lindholm menar att landstinget borde prioritera att förbättra arbetsvillkoren för deras anställda läkare.

– Det vi ser är att vi saknar en bra arbetsmiljö, säger Christoffer Lindholm.