Talmansvalet klart – de leder riksdagens arbete

5:29 min

Andreas Norlén valdes till talman av en majoritet. Åsa Lindestam valdes till första vice talman genom acklamation utan att någon opponerade sig. Valet till andre och tredje vice talman har varit desto mer utdragna beslut.

203 ledamöter röstade för Andreas Norlén (M) och 145 röstade för Åsa Lindestam (S).

När Andreas Norlén höll pressträff efter att han blivit vald framhöll han att det är viktigt att se bortom mörka nyhetsrubriker, och manade till att se det politiska läget ur ett längre perspektiv.

– Riksdagsledamöter kommer och går, regeringar kommer och går, partier kommer och går, till och med talmän kommer och går. Men riksdagen och den svenska demokratin består.

– Det har skett förändringar förut, vi har ställts inför problem förut. Rubrikerna har varit svarta förut, men med gemensamma krafter har generation efter generation av politiskt förtroendevalda lyckats lotsa vårt land av kriser och problem, och samtidigt slagit vakt om vår demokratiska samhällsordning. Jag är övertygad om att så kommer bli fallet även den här gången, säger Andreas Norlén.

I och med att Andreas Norlén valdes till talman, var Åsa Lindestam (S) den enda ledamoten som blev kandidat till posten som första vice talman. Hon valdes genom acklamation, alltså att ledamöterna ropade ja när ålderspresident Beatrice Ask frågade om Åsa Lindestam kunde väljas.

Socialdemokraterna gav på morgonen beskedet att de skulle rösta för Lotta Johnsson Fornarve (V). Anders Ygeman, gruppledare för Socialdemokraterna, motiverade det med att Alliansen redan övergett praxis.

– Inget parti kan förvänta sig att bli representerad av principer man själv inte följer.

Anders Ygeman (S) menade också att Sverigedemokraterna är ett parti som försöker rangordna människor utifrån sexuell läggning, kulturell eller etnisk tillhörighet.

– Inte minst har det gällt Björn Söder i hans gärning som andre vice talman. Ett sådant parti och en sådan person är inte lämplig att företräda Sveriges riksdag som andre vice talman.

Lotta Johnsson Fornarve (V) vann omröstningen för att bli andre vice talman, efter tre omröstningar. Hon fick 149 röster, mot SD:s Björn Söder som fick 82 röster. Det blev 117 blanka röster.

Centerpartiets Kerstin Lundgren blir tredje vice talman. Hon vann omröstningen mot Björn Söder med röstsiffrorna 272 mot 69. Sju röster var blanka. Björn Söder blev därmed utan en vice talmanspost i riksdagen.

I morgon, tisdag, klockan 09.30 kommer omröstningen om statsminister Stefan Löfven ska sitta kvar att hållas.