Fredrik Furtenbach: Ett ordentligt bakslag för SD

2:22 min

I dag valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman av en majoritet, samtidigt som Sverigedemokraternas Björn Söder blev utan talmanspost. Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach analyserar dagens talmansval.

Varför får Sverigedemokraterna ingen talmanspost?

– När väl Miljöpartiet meddelat att de skulle stödja Vänsterpartiets kandidat, då blev det i praktiken Socialdemokraterna som avgjorde det här. Många socialdemokratiska ledamöter ville helt enkelt inte släppa fram Sverigedemokraternas Björn Söder. Och det det blev väl inte mer lockande när både MP och V sagt att de skulle göra vad de kunde för att stoppa honom. 

– Det här var egentligen inte den socialdemokratiska ledningens inställning från början. För normalt lägger ju partierna ner sina röster när de inte har någon egen kandidat.

Nu blir Sverigedemokraterna, riksdagens tredje största parti – utan talmanspost – vad betyder det för partiet?

– Framförallt så är det en prestigeförlust. SD lyfter ibland själva fram att de inte behandlas som de ska av de andra partierna. De ger bilden av att de mobbas eller ignoreras, men det är också så att de har en lång strävan efter att uppfattas som andra partier, att accepteras brett i samhället. Så därför blir en sådan här sak ett ganska ordentligt bakslag. 

I och med att Andreas Norlén (M) valdes till talman, har det klarnat något kring den viktiga frågan om regeringsbildningen? 

– Det har inte klarnat, utan det som Alliansen har varit enade om är dels att föreslå en allianstalman, i det här fallet Andreas Norlén, dels har man varit överens om att sparka Stefan Löfven. När det är gjort så börjar det svåra egentligen. 

– Både Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) framträder i dag och markerade ännu en gång väldigt tydligt, att en alliansregering kan inte ens tillträda utan att ha en uppgörelse med Socialdemokraterna. Och S har samtidigt sagt att de vill inte bara hjälpa Alliansen att styra, utan i så fall vill de också ha statsministerposten. Så det är nu det knepiga börjar.