Utbildningsnämndens ordförande: "Jag litar på att lärarna gör en korrekt bedömning"

2:49 min

I Växjö klarade 75% av de elever som tackat ja till lovskola efter årskurs 9 att läsa upp sina betyg från underkänt till godkänt. Det är avsevärt fler än i övriga kommuner i länet.

Resultaten har väckt stark kritik bland flera lärare som menar att det borde vara omöjligt eftersom det ofta handlar ofta om elever som inte haft godkänt under hela högstadietiden.

Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus försvarar betygen.

– Alla individer är unika, det kan finnas tiotusen anledningar till varför varje elev inte har lyckats nå godkänt under sin tid i grundskolan. Det är klart att det låter lite som hokus pokus, men vi vet inte anledningarna till varför eleverna inte har nått godkänt, säger hon. 

 Samtidigt menar hon att resurserna måste in tidigare. 

– Det ska inte behöva gå så långt så att man ska känna att det hänger på de två sista veckorna i nian, vi vill ha mycket mer lovskola än vi faktiskt har.

Kan man verkligen veta att det rättvisa betyg, eftersom ordinarie lärare har reagerat så kraftigt?

– Jag litar fullt på alla lärare att de ger en rättvis bedömning, och efter två veckor kan det vara en annan bild. Man kan testa av rätt mycket på två veckor. Visar man att man uppnår målen ska man ha ett godkänt betyg.