Flest barn drabbas av vräkning i Södertälje

1:49 min

Under 2018 års första hälft var det i Södertälje kommun som flest barn drabbades av att hushållet som de bodde i vräktes. Detta visar statistik från Kronofogden.

Mellan 1 januari och 31 juni i år drabbades 24 barn i Södertälje kommun av vräkning. I Stockholms stad vräktes 9 barn under samma tidsperiod.

Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, säger att många i Södertälje har det ekonomiskt svårt.

 – Det är en tuff ekonomisk situation för många personer i Södertälje. Det kan också vara en integrationsfråga. Det gäller att jobba aktivt med de här frågorna, säger Johan Krantz.

Socialstyrelsen är ytterst ansvarig för boendesituationen för personer som blivit vräkta och förväntas betala hyresskulden eller ordna någon annan form av boende.

Anna Flink är resultatenhetschef för försörjningsstöd på socialtjänsten i Södertälje. Hon säger att en bidragande orsak till situationen är att många bor i andrahand.

– Vi kan bara hjälpa de som faktiskt bor på adressen. Det vi gör för att förebygga är att identifiera vad det är som har föranlett att en familj har hamnat i ett utsatt läge, säger Anna Flink.