Johnsson Fornarve (V) vald till andre vice talman

Björn Söder (SD) går miste om sin talmanspost.

Han förlorade striden mot vänsterpartisten Lotta Johnsson Fornarve.

Moderaten Andreas Norlén valdes med bred marginal till ny talman.
Lotta Johnsson Fornarve vann talmanskampen mot Björn Söder med siffrorna 149 mot 82.

Normalt sett orsakar inte valet av vice talmän någon dramatik, de fördelas efter partiernas storlek. Enligt praxis ska posten som andre vice talman gå till det tredje största partiet, vilket är Sverigedemokraterna.

Men Vänsterpartiet, som inte kan acceptera att Björn Söder utses till en vice talmanspost igen, lanserade en motkandidat som även fick Socialdemokraternas och Miljöpartiets röster.