Gotlands regionfullmäktige 24/9 kl 15:17-15:56 (Slut)

39 min