Vetlanda

Rättegång efter LSS-mordet avslutad i Göta hovrätt

0:42 min

Åklagaren vill att tingsrättens dom fastställs. Försvaret vill se vård eller tidsbestämt straff som påföljd för mordet i Vetlanda i februari i år.

Åklagaren yrkar på livstids fängelse och försvaret på rättspsykiatrisk vård (med särskild utskrivningsprövning), alternativt tidsbestämt fängelsestraff. Det framkom vid sista dagens förhandlingar i Göta hovrätt gällande mordet och mordförsöket på ett LSS-boende i Vetlanda i februari i år.

Tingsrätten dömde en 26-årig man, granne till de två systrarna han angrep, till livstids fängelse för mord och mordförsök, trots att han bedömts lida av en allvarlig psykisk störning.

Under hovrättsförhandlingen har Rättsliga rådet yttrat sig angående mannens hälsotillstånd. De menar att det endast finns ett begränsat behov av psykisk vård.

Dom faller den 5 oktober.