Stockholmsvården missade våld i hemmet - kvinna dog

1:06 min

En kvinnlig patient inom Stockholmspsykiatrin avled till följd av våld i hemmet 2017. Enligt en lex Maria-anmälan ska bristande rutiner och okunskap gjort att vården missade att uppmärksamma kvinnans situation.

En journalgenomgång gjord av Stockholms läns sjukvårdsområde visar att det redan 2011 framkommit att kvinnan levde i en misshandelsrelation.

Ändå ska patienten under sina många kontakter med psykiatrin och beroendevården åren efter inte fått information om vart hon kunde vända sig om hon kände sig hotad i hemmet.

En av de psykiatriska mottagningarna kvinnan behandlades av saknade helt rutiner gällande våld i nära relationer och andra mottagningar hade låg kunskap i ämnet.

Efter att Socialstyrelsen uppmärksammade fallet tidigare i år genomförde Stockholms läns sjukvårdsområde en utredning som ligger till grund för lex Maria-anmälan.

Enligt anmälan ska personal inom de berörda verksamheterna nu utbildas inom våld i nära relationer och nya rutiner upprättas.