Kommunalråd bemöter oron om byggplaner på Berglunda

2:38 min

Enligt kommunalrådet Ullis Sandberg finns ännu ingen exakt tidsplan för lagerområdet på Berglunda.
– Det är viktigt att vi för dialog med dem som är fastighetsägare idag.

Örebro kommuns planer på en stor utökning av lagerområdet vid Berglunda, väster om Örebro, har väckt oro hos boende i området. 

 – Det är inte så att vi i första hand kör bort folk utan vi brukar försöka anpassa tid och genomförande utefter förutsättningarna på platsen, säger kommunalrådet Ullis Sandberg, S. 

Det handlar om en utökning som motsvarar 840 fotbollsplaner

– Vi har pekat ut vad vi vill området ska användas till på sikt i vår översiktsplan. Exakt när det blir aktuellt är inte klart än. 

Det finns planer på att få fram mer mark i Örebro för att locka företagsetableringar – till exempel vid Munkatorp. 
Kommunalrådet ser att företagsetableringarna ger nya jobbtillfällen och att detta är en viktig del för Örebros utveckling.   

– Vi har ju gått upp som förstaläge i Sverige för logistiketableringer och en stark bidragande orsak till det är att vi har färdigplanerad verksamhetsmark. Att vi alltid ska ha det är ett tydligt vallöfte från Socialdemokraterna.