Tillfällig vapenvila i handelskonflikten mellan EU och USA

2:20 min

EU:s handelskommissinär Cecilia Malmström träffar i dag USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer för att förhandla om ett avtal som man hoppas ska undanröja hoten om nya amerikanska tullar mot Europa.

USA vill se snabba resultat men enligt Malmström är ett snabbt avtal som tar bort tullar inte att vänta. På kort sikt handlar det mer om att ta bort andra typer av handelshinder, till exempel genom att erkänna varandras säkerhetstester och standarder.

– Utan att ge avkall på våra respektive standarder men där vi ändå kan erkänna varandras procedurer, det arbetet tror jag kan komma ganska långt under hösten, säger Cecilia Malmström.

Att ta bort handelshinder genom att erkänna standards och testmetoder beskrivs som den lågt hängande frukten som parterna kan plocka inom ramen för ett handelsavtal mellan EU och USA. På så sätt skulle en amerikansk vara inte behöva testas och godkännas i EU och vice versa om motsvarande tester redan har genomförts på hemmaplan.

Produkter där sådana dubbeltester skulle kunna undvikas är till exempel kosmetika och för bilar.

Att enas om ett frihandelsavtal där man tar bort tullar på industrivaror som man också har pratat om, det kommer ta längre tid.

– Ska vi förhandla ett frihandelsavtal så behöver vi ett mandat från medlemsländerna och amerikanarna behöver också godkännande från kongressen så det kommer ta ett tag. Vi är ju ännu inte överens om vad vi ska förhandla om, vi behöver prata mer om det.

Samtalen med EU kan ses som en tillfällig vapenvila i USA:s handelskrig, där USA tidigare infört tullar på europeisk stål och aluminium och EU svarat med strafftullar på amerikanska varor. Så länge samtalen pågår har parterna lovat att inte införa några nya tullar.

Det har dock inte hindrat President Donald Trump från att hota EU med tullar på europeiska bilar. Peter Chase, som är före detta chef på den amerikanska handelskammaren i Bryssel och som numera jobbar inom organisationen The German Marshall Fund of the United states, säger att USA troligtvis kommer säga att den amerikanska bilindustrin behöver skyddas med hänvisning till nationell säkerhet.

– Hot om biltullar skulle sedan kunna användas för att få fördelar i förhandlingarna, säger Peter Chase.

Men skulle Trump gör verklighet av hotet, då faller förhandlingarna med EU, enligt handelskommissionär Cecilia Malmström.

– Skulle de införa biltullar så är samtalen avslutade i samma sekund, säger hon.